اکانت های پرمیوم

صفحه اصلیاکانت های پرمیوم

اکانت های پرمیوم

Crello اکانت پرمیوم

سالانه

455تومان

مبلغ پرداختی 4,550,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Banner Snack (creaotopy) اکانت پرمیوم

سالانه

1200تومان

مبلغ پرداختی 12,000,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Elements Envato اکانت پرمیوم

سالانه

690تومان

مبلغ پرداختی 6,900,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Png Tree اکانت پرمیوم

سالانه

450تومان

مبلغ پرداختی 4,500,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Freepik اکانت پرمیوم

سالانه

655تومان

مبلغ پرداختی 6,550,000 ریال
روزانه تعداد 10 دانلود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Uplabs اکانت پرمیوم

سالانه

690تومان

مبلغ پرداختی 6,900,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Render Forest اکانت پرمیوم

سالانه

1890تومان

مبلغ پرداختی 18,900,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
MonsterOne اکانت پرمیوم

سالانه

690تومان

مبلغ پرداختی 6,900,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Story Blocks اکانت پرمیوم

سالانه

990تومان

مبلغ پرداختی 9,900,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
PlaceİT اکانت پرمیوم

سالانه

685تومان

مبلغ پرداختی 6,850,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Motion Array اکانت پرمیوم

سالانه

790تومان

مبلغ پرداختی 7,900,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
wevideo اکانت پرمیوم

سالانه

1090تومان

مبلغ پرداختی 10,900,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
Magisto اکانت پرمیوم

سالانه

985تومان

مبلغ پرداختی 9,850,000 ریال
دانلود نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
افزودن به سبد خرید
پلن اکو 2

سالانه

11090تومان

مبلغ پرداختی 120,900,000 ریال
Banner Snack (creaotopy)
MonsterOne-ALL-IN-ONE
Render Forest-Agency
Uplabs
Elements Envato
Freepik
Png Tree
Motion Array
PlaceİT
Story Blocks-Unlimited All Access
Magisto-Business
wevideo-Business

بسته شرکتی 12 اکانت پرمیوم
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
توجه: اکانت فری پیک روزانه تعداد 20 دانلود مجاز می باشد، مابقی اکانت ها دانلود نامحدود
استفاده همزمان 6 کاربره
افزودن به سبد خرید
پلن اکو 1

سالانه

8090تومان

مبلغ پرداختی 80,900,000 ریال
Banner Snack (creaotopy)
MonsterOne-ALL-IN-ONE
Render Forest-Agency
Uplabs
Elements Envato
Freepik
Png Tree
Motion Array
PlaceİT
Story Blocks-Unlimited All Access
Magisto-Business
wevideo-Business

بسته شرکتی 12 اکانت پرمیوم
پشتیبانی 24 ساعته
راه اندازی سریع و اتصال به وب سایت اصلی
دسترسی به تمامی فایل های وب سایت اصلی
حساب اشتراکی پرمیوم
توجه: اکانت فری پیک روزانه تعداد 20 دانلود مجاز می باشد، مابقی اکانت ها دانلود نامحدود
استفاده همزمان 3 کاربره
افزودن به سبد خرید

!وب سایت های شما را رایگان انتقال می دهیم

ما وب سایت های شما را به صورت رایگان برای همه سرورها و سفارش های میزبانی شما ازسی پنل شما منتقل می کنیم

!شما لازم نیست که یک متخصص باشید

برای مدیریت و امنیت سرور نیازی نیست که متخصص باشید. با تشکر از تیم مجرب و متخصص ما ، سرورهای شما در دست ما امن هستند

عملکرد بالا و سخت افزار مجهز

.همه سرورهای ما با سخت افزار و نرم افزار مناسب برای گرایش های مدرن به روز شده و به شما ارائه می شوند

!بدون نقص و ایمن

.تمام اقدامات شناخته شده بهینه سازی و امنیتی بر روی سرورهای ما اعمال می شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از هرگونه عوارض جانبی انجام می شودTop